Top 5 zasad w malarstwie dla dzieci

Opublikowano: 2 stycznia 2024

Jakie są najważniejsze zasady, którymi należy się kierować, ucząc dzieci malarstwa? W jaki sposób potęgować i rozbudzać ich kreatywność, ciekawość i otwartość na sztukę? Czy zasady w malarstwie dla dzieci różnią się od tych dla dorosłych? Wyjaśniamy. 

Zacznijmy od skrótowego wyjaśnienia. Kurs malarstwa dla dorosłych w wyraźny sposób określa tak zwane kamienie milowe, najważniejsze zasady, których każdy artysta – malarz powinien się trzymać. Ta schematyczna lista koncentruje uwagę na technice, akcesoriach czy odpowiedniej kolejności czynności wykonywanych podczas pracy. To takie malarskie know-how, które można traktować jako bardzo ważny przewodnik. Czy kurs malarstwa dla dzieci kieruje się tymi samymi normami i zasadami? Czy może jednak podejście jest nieco inne?

Kurs malarstwa dla dzieci

Poza oczywistym elementem edukacji w obrębie technik, możliwości i dostępnych materiałów, nauka malarstwa dla dzieci wymaga przede wszystkim zrozumienia ich specyficznych potrzeb. Choć odrobina teorii jest niezbędna, dzieci znudziłyby się wielogodzinnymi wykładami na temat historii sztuki czy znanych malarzy. Naukę malarstwa w przypadku najmłodszych traktuje się więc w bardziej praktyczny sposób.

To, co bezwzględnie najważniejsze bowiem, to rozbudzić w dzieciach miłość do tworzenia, pokazać im nieskończone możliwości, które przed nimi stają i przekonać, że świat kreatywnego tworzenia jest pozbawiony barier.

Kurs malarstwa dla dzieci, zasada pierwsza – upraszczamy. Łatwiejsze i trudniejsze podłoża, samodzielne tworzenie podobrazi – to sprawdza się u starszej młodzieży i dorosłych. Dzieci nie chcą pokonywać nużącej drogi, aby w ogóle móc rozpocząć pracę z obrazem. Dlatego w przypadku dzieci, staramy się upraszczać proces przygotowania materiałów. Wybieramy oczywiście podłoża adekwatne do planowanego rodzaju używanych farb, ale stawiamy na nośniki gotowe do pracy. Podobnie w przypadku farb, na początek wybieramy te, z którymi pracuje się nieco łatwiej. Nie chcemy przecież demotywować i zniechęcać młodych artystów. Na rozwój wiedzy i jej poszerzenie na pewno przyjdzie jeszcze pora.

Kurs malarstwa dla dzieci, zasada druga — tematyka. Podczas kursu malarstwa dla dzieci staramy się sięgać po tematy, które są dla dzieci interesujące. W zależności od indywidualnych potrzeb należy wykorzystywać oczywiście motywy uniwersalne, krążąc wokół podstawowych podziałów na martwą naturę, pejzaż czy portret. Dzieciom należy jednak dać większą swobodę w podejściu do zadanego tematu i pozwolić im na puszczenie wodzy fantazji. Przekonał się o tym niemal każdy nauczyciel młodszych grup malarskich – próżno szukać piękniejszych efektów elastycznego i swobodnego podejścia do tematu niż w przypadku dzieci.

Kurs malarstwa dla dzieci, zasada trzecia – kreatywność ponad perfekcję. Umiejętności, talent i wiedza zawsze przychodzą z czasem. Nauka malarstwa w przypadku dzieci  powinna stanowić zachętę do eksperymentowania, wyrażania siebie, wspierać odwagę w próbowaniu technik i czerpaniu radości z procesu twórczego. Rezultat i jego dopracowanie są tu wtórne w stosunku do pasji, która może i powinna towarzyszyć procesowi tworzenia od jego pierwszej do ostatniej minuty.

Kurs malarstwa dla dzieci, zasada czwarta – cierpliwość i konsekwencja. Kurs malarstwa dla dzieci to doskonały sposób na naukę cierpliwości i zrozumienia, że wytrwałość popłaca. Prowadzenie młodych artystów przez meandry sztuki, pokazując, że proces twórczy jest złożony i polega na spokojnym obserwowaniu świata, wyciąganiu wniosków z obserwacji i przekładania kiełkującej w wyobraźni wizji na dzieło, nadając mu kształt, formę i wykorzystując wielorakość możliwości, to bardzo naturalny i oczywisty dla dziecięcej logiki schemat, niosący bardzo wiele pozytywnych aspektów edukacyjnych.

Kurs malarstwa dla dzieci, zasada piąta – pozytywna motywacja. Pozytywne wsparcie, które opiera się docenianiu włożonego wysiłku, a nie uzyskanym efekcie, stanowi silną motywację do szlifowania umiejętności i doskonalenia technik malarskich. Pozbawiona negatywnej presji i wygórowanych oczekiwań nauka, nie tylko sprzyja rozwojowi umiejętności u młodych malarzy i poczuciu ich pewności siebie, ale przede wszystkim pokazuje im, że nauka malarstwa to proces, który nigdy się nie kończy – a więc może się nigdy nie znudzić. Ma swój początek, ale nie ma końca, a rozwój i pogłębianie własnych umiejętności jest naturalnym elementem nauki i dotyczy zarówno początkujących, jak i bardzo doświadczonych malarzy.

Jeśli chcesz zapisać dziecko na kurs malarstwa dla dzieci SealArt, zapraszamy! Więcej o kursie malarstwa dla dzieci znajdziesz na: https://www.sealart.pl/kursy/maly-artysta

Zobacz również

Malarstwo dla dzieci – pobudzenie kreatywności
Kreatywność można postrzegać na różne sposoby. Na przykład jako umiejętność rozwiązywania problemów, albo zbiór cech,...
Więcej
Malarstwo dla dzieci – HIT czy KIT?
Zajęcia artystyczne w doskonały sposób wpływają na rozwój dzieci. Stymulują mózg, wspierają jego rozwój, poprawiają koordynację,...
Więcej